Neděle, 14 dubna, 2024

svobodné příspěvkové medium

Přispět

je to jen na nás! bez vlivu, bez reklam

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 12.10.2021
Poslední aktualizace: 12.10.2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady správce a provozovatele webu Daniely Frietze, Česká republika, e-mail: info@bezpressu.news, tel.: +420720221134 o shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme při používání našich webových stránek ( bezpressu.news ). (dále jen „služba“). Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě, a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

Jak vaše informace používáme:

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k následujícím účelům:

  • Zpracování platby
  • Ochrana stránek
  • Monitoring návštěvnosti stránek

Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému (kterým) souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

Jak vaše informace sdílíme:

Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně, aniž bychom si vyžádali váš souhlas, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:

Analytika

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit pro následující účely:

  • k dodržení platných zákonů, nařízení, soudních příkazů nebo jiných právních postupů;
  • k vymáhání smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo
  • k reakci na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje práva třetích stran. Pokud dojde ke sloučení nebo převzetí Služby nebo naší společnosti s jinou společností, budou vaše údaje jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

Vaše práva:

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu nebo výmaz nebo na získání kopie svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování svých údajů, právo požádat nás o sdílení (přenos) svých osobních údajů jinému subjektu, právo odvolat souhlas se zpracováním svých údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu info@bezpressu.news.

Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

Newsletter BezPressu.news

Přihlašte se k odběru a každý týden Vám do schránky přiletí porce vybraných příspěvků.

Nespamujeme! Přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist